Szczegóły

Tytuł artykułu

Prototype of a Dsp-Based Instrument for In-Service Wireless Transmitter Power Measurement

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.2478/mms-2014-0052

×