Szczegóły

Tytuł artykułu

Hydrogen Detection With a Gas Sensor Array – Processing and Recognition of Dynamic Responses Using Neural Networks

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×