Szczegóły

Tytuł artykułu

The Static Unbalance Analysis and Its Measurement System For Gimbals Axes of an Inertial Stabilization Platform

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×