Szczegóły

Tytuł artykułu

DSC Analysis Of Order–Disorder Transition In Ni3Al Based Alloys From Ni-Al-Cr System

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×