Szczegóły

Tytuł artykułu

Pulse Sequence Shaper For Radiospectroscopy And Relaxation Methods In NQR

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×