Szczegóły

Tytuł artykułu

Large Area Concrete Surface Topography Measurements Using Optical 3D Scanner

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×