Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of Applicability of Flow Averaging Pitot Tubes in the Areas of Flow Disturbance

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×