Szczegóły

Tytuł artykułu

An Implementation of a Compact Smart Resistive Sensor Based on a Microcontroller with an Internal ADC

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×