Szczegóły

Tytuł artykułu

Diagnosis of Soft Spot Short Defects in Analog Circuits Considering the Thermal Behaviour of the Chip

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×