Szczegóły

Tytuł artykułu

Surface Modification Of Implants For Bone Surgery

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 3 September

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Szewczenko (2015), Sol St Phen, 227, 483, doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.227.483 ; Ratner (2004), An Introduction to Materials in Medicine Elsevier Academic Press, Biomaterials Science. ; Marciniak (1993), Werkst Korros, 44, 9. ; Yamamoto (2012), Mater Trans, 53, 1956, doi.org/10.2320/matertrans.M2012082 ; Inkin (2000), Relat Mater, 9, 715, doi.org/10.1016/S0925-9635(99)00344-1 ; Kajzer (2015), Sol St Phen, 227. ; Major (2007), Mater Sci, 7, 63. ; Czarnowska (2000), Mater Sci Mater Med, 11, 73, doi.org/10.1023/A:1008980631780 ; Ebner (2006), Bull Pol Tech, 167. ; Szewczenko (2011), Przeglad Elektrotechniczny, 87, 177. ; Major (2008), and, Arch Mater, 53, 39. ; Marciniak (1993), Werkst Korros, 44, 379, doi.org/10.1002/maco.19930440905 ; Krauze (2005), J Mater Process Tech, 162. ; Koczy (2000), Biomater, 11, 23. ; Kaczmarek (2010), Przeglad Elektrotechniczny, 86, 102. ; Cimenoglu (2011), Mater Character, 62, 304, doi.org/10.1016/j.matchar.2011.01.002 ; Kaczmarek (2011), Przeglad Elektrotechniczny, 87, 74. ; Ziębowicz (2010), in Biomedicine Book Series : Advances in Intelligent and Berlin Heidelberg, Information Technologies Soft Computing, 69. ; Szewczenko (2013), Appl, 43, 1. ; Diamanti (2011), Appl Biomater Biomech, 9, 55. ; Chang (2001), Relat Mater, 10, 1528, doi.org/10.1016/S0925-9635(01)00382-X ; Yamamoto (2011), Mater Trans, 52, 1650, doi.org/10.2320/matertrans.M2011049 ; Yamamoto (2012), Article ID, Chem Appl, 495218. ; Walke (2008), Technologies In Biomedicine Book Series : Advances in Intelligent and, Information Soft Computing, 47, 521. ; Kajzer (2013), Acta Bioeng Biomech, 15, 3. ; Szewczenko (2015), Sol St Phen, 227, 463, doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.227.463 ; Szewcze (2011), nko, Przeglad Elektrotechniczny, 87, 3. ; Szewczenko (2012), Przeglad Elektrotechniczny, 88, 228. ; Marciniak (null), University of Technology, Biomaterials, 2013. ; Marciniak (2008), in Biomedicine Book Series : Advances in Intelligent and, Information Technologies Soft Computing, 47. ; Czarnowska (2011), Nanotechnol, 11, 10. ; Major (2014), Bull Pol Tech, 565. ; Miyoshi (1996), Mater Sci Eng, 209. ; Kiel (2012), Przeglad Elektrotechniczny, 88, 232. ; Kajzer (2012), Technologies in Biomedicine Springer - Verlag Berlin Heidelberg LNBI, Information, 7339. ; Kiel (2015), Acta Bioeng Biomech, 17, 1.

DOI

10.1515/amm-2015-0357

×