Szczegóły

Tytuł artykułu

Testing Time and Frequency Fiber-Optic Link Transfer by Hardware Emulation of Acoustic-Band Optical Noise

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Identyfikator

ISSN 0860-8229

×