Details

Title

ELIMINACJA CZYNNIKA LUDZKIEGO PRZEZ TECHNICZNEŚRODKI. PRZEKAZU INFORMACJI W SYSTEMACH NADZORUNAD STANEM CHRONIONEGO OBIEKTU

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2011

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658
×