Szczegóły

Tytuł artykułu

ELIMINACJA CZYNNIKA LUDZKIEGO PRZEZ TECHNICZNEŚRODKI. PRZEKAZU INFORMACJI W SYSTEMACH NADZORUNAD STANEM CHRONIONEGO OBIEKTU

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×