Szczegóły

Tytuł artykułu

Klasyczna socjosomatyka i jej nieklasyczna odmiana. Wkład socjologii zdrowia i choroby w dyskurs o zaburzeniach somatycznych i etiologii chorób

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

sociology of health and sickness ; sociosomatic ; somatization ; psychosomatic ; local biologies

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

127-143

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×