Szczegóły

Tytuł artykułu

WYZNACZENIE WYBRANYCH WŁASNOŚCIFIZYKO-CHEMICZNYCH BIODIESLI PME ORAZ RMEWYPRODUKOWANYCH Z ZUŻYTYCH OLEJÓWORAZ OKREŚLENIE SKUTECZNOŚCI NEUTRALIZACJIMETANOLU W ŚCIEKACH POWSTAŁYCH PO ICH PRODUKCJI

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×