Szczegóły

Tytuł artykułu

STOCHASTIC CHARACTER OF THE NATURALLYPREDICTED OPTIMAL TIME OF SOIL-TILLAGEAND PLANT-SOWING WORKS IN THE SPRING PERIOD

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×