Szczegóły

Tytuł artykułu

Maksymalizm Moralny – Poszukiwanie Zachowań Spełniających Kryteria Definicyjne

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×