Szczegóły

Tytuł artykułu

РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ СТЕРЖНЕВЫХ ЕЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ОБЛАСТИ ОГРАНИЧЕННЫХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658

×