Szczegóły

Tytuł artykułu

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ СТАТИЧЕСКИХ ИНДУКЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×