Szczegóły

Tytuł artykułu

ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ ГРИБНОЇ СИРОВИНИМІКОБІОПРЕПАРАТУ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×