Szczegóły

Tytuł artykułu

Metodologiczne rozterki współczesnych antropologów: obserwacja uczestnicząca w praktyce<br>Methodological Dilemmas of Contemporary Anthropologists: Participant Observation in Practice

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2010

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×