Szczegóły

Tytuł artykułu

Represje i wojna w narracjach biografi cznych Polaków z Żytomierszczyzny, Kijowszczyzny i Podola<br>Repressions and War in the Biographical Narratives of Poles Living in Zhytomyr, Kyiv and Podolia Regions

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2010

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×