Details

Title

ОПІР ПІЩАНОГО ГРУНТУ ПРИ ЩІЛИННОМУ РІЗАННІШИРОКИМ НОЖЕМ

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2011

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658
×