Details

Title

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ 3В ГИДРОАГРЕГАТЕ ПИТАНИЯ ГИДРОСИСТЕМ

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658
×