Szczegóły

Tytuł artykułu

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕГЕНЕРАЦИИ 21ВОЗДУХА В УБЕЖИЩАХ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×