Szczegóły

Tytuł artykułu

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХКОНСТРУКЦИЙ, ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×