Szczegóły

Tytuł artykułu

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХТЕПЛОНАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИМОРСКИХ ГОРОДОВ (на примере г. ФЕОДОСИЯ)

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×