Szczegóły

Tytuł artykułu

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ПОВЕРХНОСТНЫХ ТЕЧЕНИЙЮЖНОГО ПОЛУШАРИЯ ЗЕМЛИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГЛОБАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ОКЕАНИЧЕСКОГО КОНВЕЙЕРА ПРИСОВРЕМЕННОМ ПОТЕПЛЕНИИ КЛИМАТА

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×