Szczegóły

Tytuł artykułu

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СЕПАРАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАСІННЄВОЇ МАСИ ОВОЧЕБАШТАННИХ КУЛЬТУР THEORETICAL ASPECTS OF SEPARATION TECHNOLOGY RESEARCH MASS SEED CROPS AND MELONS CULTURES

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×