Szczegóły

Tytuł artykułu

СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИОСЫРЬЯ THEORETICAL RESEARCH OF LONGITUDINAL WAVES OF DEFORMATION IN EAR OF CORN AT HIS DISSOCIATING FROM STEM

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×