Szczegóły

Tytuł artykułu

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВОДЯНОГО НАСОСУ ДВИГУНА УМЗ - 4216 PERFECTION OF CONSTRUCTION OF AQUATIC TO PUMP ENGINE OF YMZ - 4216

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×