Szczegóły

Tytuł artykułu

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ВОДОПОДЪЁМА, КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ, ДЛЯ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ APPLICATION OF GRAVITY GETTING UP OF WATER, AS ALTERNATIVE ENERGYSOURCE, FOR TERMS OF PRODUCTION OF AGRICULTURAL GOODS

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×