Szczegóły

Tytuł artykułu

ПОЛИНОМИАЛЬНЫЙ СТОХАСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА БАЗЕ АППАРАТА КАНОНИЧЕСКИХ РАЗЛОЖЕНИЙ POLYNOMIAL STOCHASTIC ALGORITHM OF FORESASTING RELIABILITY OF TECHNICAL OBJECTS ON THE BASIS OF THE DEVICE OF CANONICAL DECOMPOSITION

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×