Szczegóły

Tytuł artykułu

ПРО МАТРИЧНЕ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ДЕЯКИХ МАТРИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ ON PROPERTIES OF MATRIX-VALUED FUNCTIONS

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×