Szczegóły

Tytuł artykułu

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПАРКА КУКУРУЗОУБОРОЧНЫХ МАШИН В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ MODERN STATE OF PARK CORN-HARVESTING MACHINES IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC AND ECOLOGICAL LIMITATIONS

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×