Szczegóły

Tytuł artykułu

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ КУКУРУЗОУБОРОЧНЫХ МАШИН MODERN ASPECTS INCREASE RELIABILITY OF CORN-HARVESTING MACHINES

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×