Szczegóły

Tytuł artykułu

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА МАШИН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЯН ДЫНИ И ОГУРЦА COST-EFFECTIVE IMPLEMENTATION COMPLEX MACHINE FOR SEEDS OF MELON AND CUCUMBER

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×