Szczegóły

Tytuł artykułu

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОЛЬОРІВ НА ОПТИМІЗАЦПО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ RESEARCH OF INFLUENCE OF COLORS ON THE OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×