Szczegóły

Tytuł artykułu

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН ДЕФОРМАЦИИ В ПОЧАТКЕ КУКУРУЗЫ ПРИ ЕГО ОТДЕЛЕНИИ ОТ СТЕБЛЯ THEORETICAL RESEARCH OF LONGITUDINAL WAVES OF DEFORMATION IN EAR OF CORN AT HIS DISSOCIATING FROM STEM

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×