Szczegóły

Tytuł artykułu

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАДЕЛЫВАЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА ДЛЯ ПРЯМОГО ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР JUSTIFICATION OF THE FILLING-UP PARAMETERS OF WORKING BODIES FOR DIRECT SOWING OF CEREAL CROPS

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×