Szczegóły

Tytuł artykułu

АНАЛИЗ ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА ЧАСТИЦ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПОДЛАПОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ AN ANALYSIS OF DISTANCE OF FLIGHT OF PARTICLES OF MINERAL FERTILIZERS IS IN SUBPAW SPACE

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×