Szczegóły

Tytuł artykułu

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА - ПЕДАГОГА COMPETENCE APPROACH AS A CONDITION OF TECHNOLOGICAL CULTURE TO FUTURE ENGINEERS - TEACHERS

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×