Details

Title

Głosowanie jako nawyk w nowych demokracjach – przykład Polski

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2011

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN

Identifier

ISSN 0039-3371

×