Szczegóły

Tytuł artykułu

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ SOME ASPECTS OF TRAINING FUTURE ENGINEERS IN AGRARIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN THE DISTANCE LEARNING

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×