Szczegóły

Tytuł artykułu

O tym, co się Panu Bogu nie udało (recenzja z: Zofi a Szarota, Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia).

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×