Szczegóły

Tytuł artykułu

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВПРИ СЛОЖНЫХ НАГРУЗКАХ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×