Details

Title

O przyszłości Podkarpacia (recenzja z: Wojciech Broszkie-wicz Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2011

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×