Szczegóły

Tytuł artykułu

Zwrot w polskiej religijności (recenzja z: Józef Baniak (red.) Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia)

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×