Szczegóły

Tytuł artykułu

Correlations Between Structures of Expanded Graphite – Polymer Composites and Acoustic Emission Phenomena / Korelacje Pomiędzy Strukturą Kompozytów Grafit Ekspandowany-Polimer A Zjawiskami Emisji Akustycznej

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×