Szczegóły

Tytuł artykułu

Zagadnienie odlewania elementow ze stopu na bazie Fe-Al pracujących w podwyższonych temperaturach

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×